Gør som dem

Ved en investering på kun 5.000 kr, kan du også få en nemmere arbejdsuge og måske endda få en ekstra dag hver måned. 

Er der i din virksomhed 2-49 ansatte og er jeres omsætning under 375 mio dkk? Hvis ja, så kan du søge om et offentligt tilskud på op til 250.000 kr til dit digitaliseringsprojekt. 

Find digitaliseringsfrugterne 

Find digitaliseringsfrugterne er en ydelse hvor:

– Vi bruger 2 x halve dage i jeres virksomhed for at finde potentiale til at spare eller blive bedre ved at digitalisere. 

– Efterfølgende bruger vi en halv dag til at lave et idekatalog med vores forslag til hvordan vi kan hjælp dig med at digitalisere din virksomhed.

– Med udgangspunkt i dette afholder vi en introduktionssession, hvor vi med jeres virksomhed i fokus træner vi jer i at identificere og beskrive digitalisering.

– Hvis i ønsker kan vi efterfølgende hjælpe jer i gang med implementeringen.

Gør som Britt

Britt brugte meget tid på at opsamle sit tidsforbrug, kørsel og materialeforbrug på specifikke projekter, samlet set var det mere end en dag pr måned.

Vores standard løsning til håndtering af interne opgaver ”Dispatch” sammen med en effektiv integration til e-connomics. Dette ville umiddelbart kunne erstatte dataopsamling i forbindelse med opgaveløsningen, efterfølgende organisering af timer og materiale forbrug til de enkelte projekter. Således at Britt i dag registrer timer, evt kørsel samt materiale forbrug i forbindelse med de enkelte opgaveløsninger et sted og kun et sted.

Når det er tid til fakturering, initierer Britt med et klik faktureringen, hvorefter fakturarer genereres i e-conomics og sendes til kunderne.

Gør som Ann

Erla havde ikke et klart billede at hvordan onboarding af kunder forløb, herunder ressourceforbrug på justering af kunde aftaler, ressourceforbrug på at få nye kunder og ressourceforbrug på potentielle kunder som ikke bliver til kunder. Ud over det egentlige tidsforbrug var det også uklar hvornår ressourceforbruget var placeret og dermed om ressourceallokering og åbningstider var optimale.

Ved at etablerer et register bliver relevant data opsamlet således at det er muligt at etablere et overblik. Samtidigt er andre administrative emner blevet proceslagt

Prøv det selv med en Demo

Gør som Bo

Bo ønskede at få sin support proces værktøjsunderstøttet og automatiseret, for at sikre kvaliteten af opgaveløsningen.

 

Gør som Karoline

Caroline ønskede at få sine compliance processer understøttet af et værktøj der vil gøre det muligt for hende at skabe et overblik, sikre rettidig udførelse og opfølgning på compliance aktiviteter.

Samtidigt med dette er det erfaringen at tidsforbruget på udførelse og opfølgning på opgaver er reduceret væsentligt, udsagnet fra manageren der har ansvaret for området, er at tidsforbruget er reduceret til det halve.

 

Lyder det som noget for dig?

Tøv ikke, kom i gang med det samme lige her. 

Start free trial now

Start your 3 months of free trial now. Sign up and start your business flow right away

Get your business mate now