Outlook, Teams, ChatGPT, Slack

Hvad har ChatGPT - OpenAI , Outlook, Team og Slack til fælles?

Har du overvejet at få et eller flere af disse værktøjer – ChatGPT, Slack, teams eller Outlook -automatisk integreret i dine interne arbejdsgange?

Du kan bruge OpenAI robot til at  hjælper dine brugere med optimal beskriver. Det kan være når du skriver en instruktion eller som den meget kendte chatbot der svare intiligent på brugernes spøgsmål

Skrive direkte til din process via jeres Office 365 mail adresser. Svar kunder direkte fra jeres BusinessMate ved hjælp at en mail adresse i eget domain. Dermed minimere du chancen for at ende i kundens spam filter.

Hvad hvis  jeres medarbejder kan arbejde direkte i processerne når de arbejder i en specificeret kanal i Teams

Brug Slack til at samarbejde og inddrag BusinessMate i samarbejdet. I arbejder allerede  i Slack og ønsker lidt mere struktur til nogle forretningsgange. BusinessMate vi kunne samarbejde tage imod henvendelser fra Slack og svare i Slack. Det kan være i en Slack kanal eller direkte med en medarbejder.

Det kunne også være den helt store løsning hvor jeres kunder sender jer en mail (Outlook). Der bliver modtaget i jeres procesværktøj og bliver katagoriseret, prioriteret og tildelt(OpenAI). Medarbejder der har fået henvendelsen bliver informeret om dette på Slack eller Teams – i nogle tilfælde har OpenAI genereret et forslag til svar/løsning som blot skal kvalitetssikres. Der bliver fulgt op således at servicemål overholdes. Når der er tildelt en henvendelse, da bliver den håndteret som en bestilling, klage, reklamation, eller et spørgsmål. Der bliver spurgt og svaret tilbage til kunden via mail (Outlook). Dermed bliver rutinedelen af processen automatiseret og den dygtige medarbejder skal udelukkende bidrage med sin faglighed.

Hvad har ChatGPT - OpenAI , Outlook, Team og Slack så til fælles?

Hver af værktøjerne kan integreres med BusinessMate på under 15 min! Er forudsætningerne på plads så kan arbejdet i BusinessMate klares på under 15 min for dem alle 4 fire. Derefter kan du bruge et par timer til at opsætte din forretning som du syntes den skal være.

Dette er selvfølgelig ikke interessant for lige din virksomhed fordi jeres krav til at modtage mails, kategoriserer og prioritere dem er helt særlige. Men er der noget som du kan genkende, så tag fat i os og vi kan vise dig hvordan det kan virke for din virksomhed.

 

 

e-signatur og economic

12 minutter?

Anvender du e-signatur og eller e-conomic. Så er tid det tager at etablere integrationen normalt under 12 min.

Nu til noget helt andet.

Består din hverdag i nogen grad af at oprette sager flytte data over i fra et andet system, så er der en god chance for at vi også kan hjælpe med det. nogle gange tager det måske endda timer at etablere integrationen.

Vil du vide mere

Vil du se hvordan de forskellige værktøjer kan integreres med BusinessMate og administrationen kan minimeres, så kan du enten skrive til os eller bruge formen

Vil du læse om ChatGPT så kan du finde deres hjemmeside her https://openai.com/blog/chatgpt/

Vil du læse mere om Slack så kan du finde deres hjemmeside her https://slack.com/