KYC Know your customer – Kend din kunde

PEP Public exposed person – Politisk eksponerede personer

KYC Know your customer - Kend din kunde

KYC

Viden om KYC

Hvad er KYC – Know your customer – kend din kunde, er krav der udspringer af hvidvasklovgivningen.

Det er den process som du skal udføre for at risikovurdering dine kunder i forhold til hvidvask.

Som revisor eller bogholder eller anden tilsvarende rådgiver skal du altså identificere risici for at der hos dine kunder kan forekomme hvidvask, samt tage forholdsregler der gør at du identificerer det når det forekommer. Ligeledes skal du også rapporter hvis du finder tegn på hvidvask.

Hvordan identificere du risici?

Det gør du ved at tilvejebringe information om din kundes virksomhed. Det normale er at man beder kunden om at udfylde et skema der afdækker relevante forhold.

Ud fra disse informationer identificerer du risici-områder, og de afledte kontroller du bør etablere for at imødegå de identificerede risici.

Det kan man gøre ved at kategorisere kunden i forhold til de forskellige risici-områder.

Det er hensigtmæssigt hvis du når du kan dokumentere at de kontroller du har fundet nødvendige, bliver udført, sammen med en konklusion. 

Hvor kan du læse mere:

Finanstilsynet har lavet denne oversigt

Danske revisorer har lavet dette skriv (PDF)

Hvidvasksekretariatet har lavet denne rapport om hvidvask (PDF)

 

Hvordan kan BusinessMate hjælpe.

I forbindelse med onboard af kunder og ved periodisk opfølgning har vi etableret en process der sikre at opgaven bliver udført samt at den udført som det ønskes. I BusinessMate kan du opbevare dokumentation for dine og din kundes aktiviter ifm KYC.

1. Kunden udfylder en formular

2. evt underskriver den udfyldte formular elektronisk

3. Medarbejder foretager en risiko vurdering og angiver sin konklusion.

 

PEP Public exposed person - Politisk eksponerede personer

PEP

Viden om PEP. Politisk eksponerede Personer,  som er kendetegnet ved at være visse personer ansat, eller som har været ansat i højere offentlige stillinger.

For Politisk eksponerede personer skal du sikre dig at du kender deres indentitet, typisk gennem legitimation med billede og adresse. 

 

PEP dokumentation kan være :

Stærk legitimation

 • Kørekort
 • Pas
 • Sygesikringsbevis
 • Nationalt identitetsbevis (udlænding)
 • Adgang til skattemappe
 • NemID (fx Penneo)
 • Digital signatur  
 • Verificering af dokumentation fra uafhængig og pålidelig tredjemand  

Anden legitimation

 • Dåbsattest
 • Vielsesattest
 • Print af søgning på internettet
 • CPR-registret
 • Regning udstedt fra offentlig myndighed
 • Dokumenter fra en offentlig dansk myndighed, som f eks. årsopgørelse fra SKAT
 • Søgning i databaser

 Finanstilsynet fører en liste over personer der bestrider hverv der gør dem relevante i forhold til risiko vurdering. Personer kan dog godt være eksponerede uden at være på denne liste.

Hvis en kunde optræder på denne liste er der pr. definition en øget risici for hvidvask og dermed et behov for kontrol. 

Her kan du se den aktuelle liste

Lovgrundlag i forhold til PEP i Danmark

Hvordan kan BusinessMate hjælpe.

I forbindelse med onboard af kunder og ved periodisk opfølgning har vi etableret en process der sikre at de udpegede person skal registre informationsgrundlaget for en PEP afklaring.

Ligeledes kan vi sikre at der i din instance af BusinessMate er en version af PEP-listen således at BusinessMate kan lave et indledende match imod pep-listen og derved lette dit arbejde. samtidigt med at fejlkilderne begrænses.

1. Deltager i Kunden personkreds udfylder en formular

2. evt underskriver den udfyldte formular elektronisk

3. Medarbejder foretager en risiko vurdering og angiver sin konklusion.