Hvorfor lykkes din virksomhed ikke med at høste de forventede økonomiske gevinster i digitaliserings projekter?

Skrevet af jesper Skotte – Senior Business Developer Manager

For de fleste er det en langsommelig og omkostningstung proces at finde værktøjer, der kan understøtte virksomhedens digitaliseringsproces, lykkes det er opgaven med at implementere værktøjet og få automatiseret arbejdsprocesser næsten uoverskuelig.

En af de klassiske udfordringer er, at enten har man valgt et rammesystem som kun delvist håndterer virksomhedens behov og derfor ender man med at investere i flere forskellige systemer og man har vanskeligheder ved at få rammesystemerne til at være fuldt integreret og hurtigt opstår der tvivl om hvor grænsefladerne er. Den anden faldgrube er, at man har valgt et meget stort system, der rummer meget mere end organisationen reelt har brug for. Fælles for begge fejl er at virksomheden typisk ender i en situation, hvor man gør sig afhængig af eksterne konsulenter til at varetage implementeringen og hvor man aldrig får oparbejdet SuperBruger evner. Resultatet er, at løbende tilpasninger/rettelser og implementering af de gode ideer der rykker virksomhedens konkurrenceevne, aldrig bliver implementeret.

 

At definere og tilpasse forretningsprocesser er nøgle til succes i en verden hvor forandringer er konstante. BusinessMate tilbyder et brugervenligt værktøj, der gør det nemt at automatisere processer og som frigiver tid og ressourcer i virksomheden. 

BusinessMate gør op med standard rammesystemer og konsulentafhængighed

BusinessMate blev etableret i 2020, som en reaktion på, at der i markedet, kun fandtes komplicerede og dyre rammesystemer til at hjælpe virksomhederne med at sætte strøm til deres forretningsprocesser.

 

Hos BusinessMate tror vi på at forretningsmæssig succes begynder når man begynder at arbejde med procesoptimering som en fast bestanddel og gør det at tænke i forretningsprocesser til en del af virksomhedskulturen.

 

BusinessMate blev etableret med en vision om at hjælpe virksomheder til bedre at forstå hvordan de nemt og selvstændigt kan automatisere deres processer. Vores vision har fra begyndelsen været at understøtte den iterative proces det er, at arbejde med at effektivisere og automatisere virksomheds workflow. I vores vision har vi ønsket at gøre op med nogle af de universelle udfordringer der hindrer virksomhedens digitaliseringsindsats:

 

BusinessMate giver brugeren magten over sine data og sine arbejdsprocesser, helt uden at involvere IT udviklere eller eksterne konsulenter, OG giver procesejeren værktøjet til at automatisere og effektivisere forretningsprocesser.

 

Typisk er de gængse tilgængelige systemer bygget på toppen af de systemer virksomheden allerede har. Og typisk er licenspriserne høje og kompleksiteten/sværhedsgraden høj så det kræver eksterne konsulenter at implementere, hvilket er dyrt og desværre også betyder at den organiske iterative løbende forbedring af processer ikke sker.

 • Mange systemer er vanskelige at integrere fuldt ud med andre relevante applikationer, enten er de ikke bygget til åben integration eller også kræver det store ressourcer at etablere API.
 
 • Systemerne er komplekse og svære at gennemskue, resultatet er at virksomheden aldrig får etableret SuperBrugere og man binder sig til en afhængighed af eksterne konsulenter.
 
 • I mellemstore til store virksomheder kan der være udfordringer i at IT ikke forstår forretningens behov og at forretningens valg af værktøj belaster IT da forretningen forventer at IT kan understøtte forretningen og agere SuperBruger. Resultatet friktion mellem forretningen og IT – typisk som modstand fra IT mod at implementere ”forretningens system”, udmønter sig typisk i forsinkelser i implementeringsforløbet.
 
 • Brugerfladen i mange rammesystemer er ofte ikke fleksibel nok i forhold til at skabe lige præcis det cockpit/Dashboard, der bedst understøtter Brugeren i sit arbejde. Resultatet er typisk bruger modstand eller manglende ROI.

BusinessMate er et forsøg på at reducere de ovennævnte udfordringer i forhold til at skabe succesfuld digitalisering i virksomheden. Dette lykkes bl.a. ved at tilbyde services/funktionalitet, der giver brugeren/procesejeren mulighed for at vælge de elementer der skal bruges og hvad der ikke skal bruges og løbende tilpasse det, der er bygget ved at fjerne eller tilføje elementer.

 

BusinessMate kræver som værktøj ikke umiddelbart IT ressourcer, hverken til implementering eller løbende drift.

 

 

Det primære formål for BusinessMate er at hjælpe procesejer med forstå sine arbejdsprocesser og arbejde målrettet med at automatisere dem så der frigives tid til at være kreativ og innovativ i forhold til virksomhedens kerneforretning. Hvad er det så BusinessMate hjælper med som system/værktøj.

 • Kontrolmed hvor data er og hvem der har adgang til data
 • Etværktøj hvor procesejer kan automatisere sine processer uden brug af ekstern hjælp
 • 100%understøttelse af løbende proces optimering og proces tilpasning
 • 100% styrpå roller og fuld understøttelse i forhold til at kunne skærme data
 • SingleSign-On
 • Effektivog instant Job eksekvering
 • Dato styringog notafisering til både interne og eksterne aktører i proces
 • Fuldintegration til alle kendte systemer
 • Integrationtil mailserver så mailkorrespondance bliver en integreret del af automation
 • Dataopsamling / fuld understøttelse af audits og eksterne/interne dokumentationskrav
 • 100%overvågning på alle komponenter og push besked til virksomhed ved processer der ikke gennemføres
 • Opensource
 • no-code/low-code platform
 • Skyprodukt
 • Bygget til at kunne skalere tid den enkelte virksomheds behov og give procesejer fuld transparens i forhold til hvordan processen understøttes og hvordan data gøres tilgængelig

Pris

Alle organisationer ønsker et værktøj der nemt og skalerbart giver procesejer mulighed for at automatisere processer på en omkostningseffektiv måde både når det gælder implementering og den efterfølgende drift, med en onboarding pris på 5000 kr for ubegrænset support de første 12 måneder og en årlig brugerlicens på 630 kr lever BusinessMate op til dette krav/ønske.